https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=34375937#settings

04 February 2014

Kata Kepada Penyair, 1

Sudah puluhan tahun kita bersama
Belum juga kau memahamiku sempurna
Masih juga sering kau ceroboh
Selaku lelaki kau teramat bodoh

Bukankah banyak kali sudah kukata
Memahamiku bukan soal urusan tatabahasa
Mengapa tak kau koyak ruwet jejaring tatakrama
Demi kau alami tubuhku sepenuh rasa?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...