https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=34375937#settings

28 January 2007

Kepada Sajak

Bolehkah aku masuk,
malam ini aku ingin tidur,
kalau boleh sekalian numpang mimpi
di bawah rindang hurufmu.

Kulihat masih ada celah kosong
di antara titik dan koma itu,
judul juga belum bisa dipastikan.
Jadi, bolehkah aku masuk?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...